• فروش بهترینهای املاک
  • Solutions for a small planet

فروش ویلا در شمال رویان منوچهرکلا  1000 متر زمین 400 متر بنا سند تک برگ حیاط سازی چشم انداز دریا و جنگل  2.200     09129435028    

فروش ویلا در رویان منوچهرکلا 520 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ 3 خوابه  570 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش دهکده توریستی منوچهر کلا  340 متر زمین 250 متر بنا 3 خوابه دو سالن  سند تک برگ  570 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در رویان علوی کلا 250 متر زمین 180 متر بنا 3 خوابه دارای سند تک برگ  450 میلیون  09129435028   

فروش ویلا شمال رویان علوی کلا  200 متر زمین 150 متر بنا  250 میلیون  

فروش ویلا شمال رویان علوی کلا 200 متر  زمین 100 متر بنا 2 خوابه سند در دست اقدام  220 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش من چهر کلا  1150 متر زمین 400 متر بنا  سند شش دانگ  750 میلیون  09129435028   

فروش ویلا شمال انارور سند دار  250 متر زمین 180 متر بنا 3 خوابه  370 میلیون  09129435028  

فروش ویلا شمال مابین نوشهر سی سنگان کتیر انارور  250 متر زمین 180 متر بنا سند تک برگ 350 میلیون  09129435028  

فروش ویلا داخل شهرک مایبن سی سنگان نوشهر ملکار  250 متر زمین 180 متر بنا سند و جواز  370 میلیون 09129435028  

فروش ویلا در شمال بین سی سنگان نوشهر منطقه دزک 300 متر زمین 170 متر بنا سند جواز ساخت 250 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان کاسگر محله 200 متر زمین  160 متر بنا  نیم پیلوت  سند شش دانگ  250 میلیون  09129435028  

فروش ویلا شهرکی رویان سیاهرود 400 متر زمین 300 متر بنا  3 خوابه  سند شش دانگ  09129435028  

فروش ویلا شیک و مدرن داخل شهرک استخر آب گرم روباز در شمال رویان منطقه جنگلی خرم  آباد  800 متر زمین 400 متر بنا  09129435028  

فروش ویلا شهرکی در شمال رویان منطقه جنگلی خرم  آباد  800 متر زمین 250 متر بنا 4 خوابه برای دریافت اطلاعلت بیشتر تماس بگیرید  09129435028