• فروش بهترینهای املاک
  • Solutions for a small planet

ویلا فروشی در  رویان سیاهرود داخل شهرک استخر دار  560 متر زمین 250 متر بنا مبله 1.5   09129435028   

ویلا فروشی در رویان سیاهرود داخل شهرک 500 متر زمین 400 متر بنا 4 خوابه سونا جکوزی و کاملا هوشمند  1.700     09129435028   

فروش وبلا اسخر دار در رویان سیاهرود داخل شهرک 552 متر زمین 270 متر بنا 3 خوابه  استخر آب گرم  داخل حیاط   09129435028    2 میلیارد 

فروش ویلا در رویان داخل شهرک منطقه تهرانی نشین شیاهرود نزدیک دریا و مراکز خرید 390 متر زمین 270 متر بنا  استخر دار 1.5    09129435028  

فروش ویلا شهرکی در رویان سیاهرود نزدیک دریا و مراکز خرید  385 متر زمین 270 متر بنا 4 خوابه با مستر 

فروش آپارتمان در رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا چشم انداز جنگل نزدیک شهر و مراکز خرید 120 متری 2 خوابه  طبقه دوم شرقی و غربی 09129435028  

فروش ویلا در رویان منطقه سیاهرود داخل شهرک با مشاعات زیاد نزدیک دریا و مراکز خرید  500 متر زمین 200 متر بنا  1.700      09129435028   

فروش ویلا در رویان منطقه اعیانی نشین نارنج بن داخل شهرک با چشم انداز دریا و جنگل 304 متر زمین 270 متر بنا  3 خوابه  1.150   09129435028  

فروش ویلا در رویان دامنه نارنج بن داخل شهرک منطقه کاملا تهرانی نشین چشم انداز دریا و جنگل سنت تک برگ  و...........  09129435028   

ویلا فروش در رویان دامنه نارنج بن داخل شهرک چشم انداز دریا و جنگل منطقه کاملا اعیانی نشین  500 متر زمین  400 متر بنا  4 خوابه مستر سونا جکوزی  سند تک برگ  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان منطقه تهرانی نشین علویکلا 280 متر زمین 180 متر بنا  سند تک برگ  340 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا درای سند مالکیت  410 متر زمین 160 متر بنا  09129435028   

ویلا فروش در رویان کمر بندی ونوش منطقه تهرانی نشین منوچر کلا  داخل مجتمع  250 متر زمین 150 متر بنا   2 خوابه  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا 220 متر زمین 200 متر بنا داخل مجتمع  480 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان کمربندی ونوش منوچهر کلا درای سند تک برگ 220 متر زمین 200 متر بنا  350 میلیون  09129435028