• فروش بهترینهای املاک
  • Solutions for a small planet

فروش ویلا در شمال رویان نارنج بن دامنه جنگل دید دریا و جنگل  500 متر زمین 450 متر بنا  1.300    

فروش ویلا در شمال رویان نارنج بن دامنه جنگل  430 متر زمین 250 متر بنا 3 خوابه  یک میلیارد  09129435028  

فروش ویلا در شمال نور داخل مجتمع  265 متر زمین 160 متر بنا  3 خوابه  09129435028    

فروش 735 متر زمین در رویان وازیوار شهرک نارنج  متری 1600   09129435028   

فروش هتل آپارتمان در شمال رامسر 1200 متر زمین 1600 متر بنا که بخشی از بنا تالار رستوران میباشد با کلیه امکانات سردخانه و..... بصورت 30 درصد نقد الباقی 60 ماه 09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان خیابان فرهنگ داخل مجتمع  236 متر زمین 200 متر بنا 3 خوابه  09129435028  

فروش ویلا رویان هندومرز با سند شش دانگ نزدیک دریا و مرکز شهر 385 متر زمین  225 متر بنا 3 خوابه  09129435028  

فروش ویلا همکف مبله در رویان علوی کلا 220 متر زمین 120 متر بنا سند و جواز  09129435028  

فروش ویلا در رویان خیابان فرهنگ 240 متر زمین 170 متر بنا 2 خوابه  09129435028  

فروش ویلا در رویان خیابان فرهنگ 200 متر زمین 170 متر بنا 3 خوابه 09129435028 

فروش ویلا در شمال رویان منطقه علوی کلا 250 متر زمین 170 متر بنا  320 میلیون 09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان منطقه خزر تیره دارای سند تک برگ 300 متر زمین 220 متر بنا 09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان خزر تیره 200 متر زمین 120 متر بنا 2 خوابه همکف 320 میلیون  09129435028  

خرید ویلا در شمال رویان دامنه خزر تیره چشم انداز جنگل و دریا سند تک برگ 270 متر زمین 300 متر بنا 09129435028  

فروش ویلا در رویان منطقه سیاهرود داخل شهرک سند شش دانگ 300 متر زمین 210 متر بنا یک میلیارد  09129435028