2 میلیارد تومان به بالا (90)

فروش 33000 متر زمین جنگلی آخرین قواره زمین قابل ساخت چسبیده به جنگل با چشم انداز دریا 2 واحد ویلای قابل استفاده سند تک برگ 8 تا کنتر بقل استخر روباز این زمین مکان مناسبی برای ساخت شهرک میباشد