فروش ویلا شهرکی در رویان کمر بندی ونوش  سند شش دانگ 1250 متر زمین 480 متر بنا  2.700  م 

فروش ویلا در شمال رویان کاسگر محله 200 متر زمین  160 متر بنا  نیم پیلوت  سند شش دانگ  250 میلیون  09129435028