301 تا 500 میلیون تومان (23)

فروش ویلا شهرکی در رویان عالم کلا  250 متر زمین 130 متر بنا  مبله کامل  420 میلیون  

فروش ویلا ییلاقی در رویان 650 متر زمین 150 متر بنا  450 میلیون  

فروش ویلا ییلاقی در رویان  400 متر زمین 150 متر بنا لب رودخانه چشم انداز خیره کننده  570 میلیون 

فروش ویلا در رویان مرکز شهر  400 متر زمین 150 متر بنا  400 میلیون 

فروش ویلا در شمال رویان عالم کلا  460 متر زمین 130 متر بنا  500 میلیون 

فروش ویلا در شمال رویان عالم کلا 300 متر زمین 200 متر بنا 3 خوابه و یک سویت  09129435028  

فروش ویلا در شمال مابین رویان و نوشهر منطقه منطقه کهنه سرا 250 متر زمین 180 متر بنا 350 میلیون  

فروش 360 متر زمین در رویان نارنج بن تحویل با سقف اول کار  متری 1.200 

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش 390 متر زمین 160 متر بنا 550 میلیون  

فروش ویلا در رویان دامنه نارنج بن 350 متر زمین 120 متر بنا  550 میلیون  

فروش ویلا در شمال نور داخل مجتمع  265 متر زمین 160 متر بنا  3 خوابه  09129435028    

فروش ویلا در شمال رویان خیابان فرهنگ داخل مجتمع  236 متر زمین 200 متر بنا 3 خوابه  09129435028  

فروش ویلا در رویان خیابان فرهنگ 200 متر زمین 170 متر بنا 3 خوابه 09129435028 

فروش ویلا در شمال رویان منطقه خزر تیره دارای سند تک برگ 300 متر زمین 220 متر بنا 09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا 220 متر زمین 200 متر بنا داخل مجتمع  480 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در رویان منوچهرکلا 520 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ 3 خوابه  570 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش دهکده توریستی منوچهر کلا  340 متر زمین 250 متر بنا 3 خوابه دو سالن  سند تک برگ  570 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در رویان علوی کلا 250 متر زمین 180 متر بنا 3 خوابه دارای سند تک برگ  450 میلیون  09129435028   

فروش ویلا شمال انارور سند دار  250 متر زمین 180 متر بنا 3 خوابه  370 میلیون  09129435028  

فروش ویلا شمال مابین نوشهر سی سنگان کتیر انارور  250 متر زمین 180 متر بنا سند تک برگ 350 میلیون  09129435028  

فروش ویلا داخل شهرک مایبن سی سنگان نوشهر ملکار  250 متر زمین 180 متر بنا سند و جواز  370 میلیون 09129435028  

فروش ویلا شهرکی در شمال رویان منطقه سیاهرود 300 متر زمین 200 متر بنا 3 خوابه مبله برای دریافت اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید  09129435028    

فروش ویلا داخل شهرک  در رویان سیاهرود 280 متر زمین 200 متر بنا مبله  4 میلیون  09129435028