فروش 3 واحد ویلا در منطقه اعیانی نشین رویان دامنه نارنج بن  هر ویلا 1000 نتر زمین  600 متر بنا      3.300