1 تا 2 میلیارد تومان (133)

معاوضه ماشین با ویلا در شمال - معاوضه ماشین با زمین در شمال

معاوضه ماشین با ویلا در شمال - معاوضه ماشین با زمین در شمال

معاوضه ماشین با ویلا در شمال - معاوضه ماشین با زمین در شمال

خرید ویلا با سند در رویان - خرید زمین با سند در رویان

خرید ویلا با سند در شمال -خرید زمین با سند در شمال

خرید ویلا در شمال-خرید زمین درشمال

خرید ویلا در شمال-خرید زمین درشمال

فروش ویلای استخر دار داخل شهرک در بنجیکول رویان

فروش ویلای مدر و سیک داخل شهرک کوپا نزدیک دریا بیشه

خرید ویلا داخل شهرک با سند شش دانگ در شمال

فروش ویلا داخل شهرک کوپا نزدیک  دریا بیشه و سی سنگات

فروش خانه باغ در شمال رویان

فروش ویلا داخل شهرک در وازیوار داخل شهرک

خرید ویلا در شمال مازندران وازیوار شهرک نارنج

خرید ویلا در شمال شهرک نارنج وازیوار