1 تا 2 میلیارد تومان (26)

فروش ویلا در رویان نارنج بن مجتمع 2 واحدی  560 متر زمین 360 متر بنا 3 خوابه  09129435028  

فروش ویلا شیک و مبله در شمال رویان ونوش نزدیک دریا و جاده کناره 550 متر زمین 380 متر بنا 4 خوابه مبله  1.5 میلیارد 

فروش ویلا داخل شهرک با سند شش دانگ واقع در رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا 600 متر زمین 450 متر بنا 4 خوابه چشم انداز دریا و جنگل 1.700  

فروش ویلا در شمال رویان داخل شهرک 5 خوابه 3 خواب مستر مبله شیک سند شورایی واقه در کمر بندی ونوش نارنج بن منطقه کاملا تهرانی نشین و شهرکی قیمت 1.950  

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش داخل شهرک خوب با مشاعات زیاد سند شش دانگ 650 متر زمین 320 متر بنا  4 خوابه  1.700 میلیون 

فروش ویلا در رویان داخل یکی از شهرک های زیبا با مشاعات خوب واقع در کمر بندی ونوش دارای ستن شش دانگ  1.800 م 

فروش ویلا در شمال رویان دامنه نارنج بن 380 متر زمین 250 متر بنا 4 خوابه مبله 1.200 

فروش ویلا در شمال رویان علویکلا  300 متر زمین 260 متر بنا  1.200 

فروش ویلا شیک و کجلل در شمال رویان  324 متر زمین 270 متر بنا  1.300  

فروش ویلا در شمال رویان نارنج بن دامنه جنگل دید دریا و جنگل  500 متر زمین 450 متر بنا  1.300    

فروش 735 متر زمین در رویان وازیوار شهرک نارنج  متری 1600   09129435028   

ویلا فروشی در  رویان سیاهرود داخل شهرک استخر دار  560 متر زمین 250 متر بنا مبله 1.5   09129435028   

ویلا فروشی در رویان سیاهرود داخل شهرک 500 متر زمین 400 متر بنا 4 خوابه سونا جکوزی و کاملا هوشمند  1.700     09129435028   

فروش وبلا اسخر دار در رویان سیاهرود داخل شهرک 552 متر زمین 270 متر بنا 3 خوابه  استخر آب گرم  داخل حیاط   09129435028    2 میلیارد 

فروش ویلا در رویان داخل شهرک منطقه تهرانی نشین شیاهرود نزدیک دریا و مراکز خرید 390 متر زمین 270 متر بنا  استخر دار 1.5    09129435028  

فروش ویلا شهرکی در رویان سیاهرود نزدیک دریا و مراکز خرید  385 متر زمین 270 متر بنا 4 خوابه با مستر 

فروش ویلا در رویان منطقه سیاهرود داخل شهرک با مشاعات زیاد نزدیک دریا و مراکز خرید  500 متر زمین 200 متر بنا  1.700      09129435028   

فروش ویلا در رویان منطقه اعیانی نشین نارنج بن داخل شهرک با چشم انداز دریا و جنگل 304 متر زمین 270 متر بنا  3 خوابه  1.150   09129435028  

فروش ویلا در رویان دامنه نارنج بن داخل شهرک منطقه کاملا تهرانی نشین چشم انداز دریا و جنگل سنت تک برگ  و...........  09129435028   

ویلا فروش در رویان دامنه نارنج بن داخل شهرک چشم انداز دریا و جنگل منطقه کاملا اعیانی نشین  500 متر زمین  400 متر بنا  4 خوابه مستر سونا جکوزی  سند تک برگ  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان منوچهرکلا  1000 متر زمین 400 متر بنا سند تک برگ حیاط سازی چشم انداز دریا و جنگل  2.200     09129435028    

فروش ویلا شهرکی در شمال رویان منطقه جنگلی خرم  آباد  800 متر زمین 250 متر بنا 4 خوابه برای دریافت اطلاعلت بیشتر تماس بگیرید  09129435028   

فروش ویلا تریبلکس در رویان خزر تیره دامنه جنگل دید دریا 500 متر زمین 400 متر بنا 4 خوابه برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید  09129435028  

فروش ویلا داخل شهرک با مشاعات زیاد نزدیک دریا جاده کناره و مراکز خرید 700 متر زمین 500 متر بنا 5 خوابه  مبله  برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید  09129435028  

فروش ویلا داخل شهرک با مشاعات زیاد سند تک برگ نزدیک دریا و جاده کناره 650 متر زمین 500 متر بنا 1.650  برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید   09129435028    

فروش زمین ساحلی داخل شهرک با مشاعات زیاد سند شش دانگ واقع در شمال رویان 1000 الی 2000 متری  از متری 3میلیون الی .... برای دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت بروز شده تماس بگیرید    09129435028