فروش ویلا در رویان دامنه نارنج بن داخل شهرک منطقه کاملا تهرانی نشین چشم انداز دریا و جنگل سنت تک برگ  و...........  09129435028   

ویلا فروش در رویان دامنه نارنج بن داخل شهرک چشم انداز دریا و جنگل منطقه کاملا اعیانی نشین  500 متر زمین  400 متر بنا  4 خوابه مستر سونا جکوزی  سند تک برگ  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان منطقه تهرانی نشین علویکلا 280 متر زمین 180 متر بنا  سند تک برگ  340 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا درای سند مالکیت  410 متر زمین 160 متر بنا  09129435028   

ویلا فروش در رویان کمر بندی ونوش منطقه تهرانی نشین منوچر کلا  داخل مجتمع  250 متر زمین 150 متر بنا   2 خوابه  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا 220 متر زمین 200 متر بنا داخل مجتمع  480 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان کمربندی ونوش منوچهر کلا درای سند تک برگ 220 متر زمین 200 متر بنا  350 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان منوچهرکلا  1000 متر زمین 400 متر بنا سند تک برگ حیاط سازی چشم انداز دریا و جنگل  2.200     09129435028    

فروش ویلا در رویان منوچهرکلا 520 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ 3 خوابه  570 میلیون  09129435028   

فروش آپارتمان در رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا چشم انداز جنگل نزدیک شهر و مراکز خرید 120 متری 2 خوابه  طبقه دوم شرقی و غربی 09129435028  

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش دهکده توریستی منوچهر کلا  340 متر زمین 250 متر بنا 3 خوابه دو سالن  سند تک برگ  570 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در رویان علوی کلا 250 متر زمین 180 متر بنا 3 خوابه دارای سند تک برگ  450 میلیون  09129435028   

فروش ویلا شمال رویان علوی کلا  200 متر زمین 150 متر بنا  250 میلیون  

فروش ویلا شمال رویان علوی کلا 200 متر  زمین 100 متر بنا 2 خوابه سند در دست اقدام  220 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش من چهر کلا  1150 متر زمین 400 متر بنا  سند شش دانگ  750 میلیون  09129435028