فروش ویلا شهرکی رویان سیاهرود 400 متر زمین 300 متر بنا  3 خوابه  سند شش دانگ  09129435028  

فروش ویلا شهرکی در شمال رویان منطقه جنگلی خرم  آباد  800 متر زمین 250 متر بنا 4 خوابه برای دریافت اطلاعلت بیشتر تماس بگیرید  09129435028   

فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در رویان منطقه خرم آباد 370 متر زمین 280 متر بنا 3 خوابه  720 میلیون برای دریافت اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید  09129435028  

فروش زمین ساحلی داخل شهرک با مشاعات زیاد سند شش دانگ واقع در شمال رویان 1000 الی 2000 متری  از متری 3میلیون الی .... برای دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت بروز شده تماس بگیرید    09129435028    

فروش ویلا داخل شهرک  در رویان سیاهرود 280 متر زمین 200 متر بنا مبله  4 میلیون  09129435028   

فروش ویلا داخل شهرک با مشاعات زیاد سند تک برگ نزدیک دریا و جاده کناره 650 متر زمین 500 متر بنا 1.650  برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید   09129435028    

فروش ویلا داخل شهرک با مشاعات زیاد نزدیک دریا جاده کناره و مراکز خرید 700 متر زمین 500 متر بنا 5 خوابه  مبله  برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید  09129435028  

فروش ویلا تریبلکس در رویان خزر تیره دامنه جنگل دید دریا 500 متر زمین 400 متر بنا 4 خوابه برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید  09129435028  

فروش ویلا شهرکی در شمال رویان منطقه سیاهرود 300 متر زمین 200 متر بنا 3 خوابه مبله برای دریافت اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید  09129435028    

فروش ویلا استخر دار  نو ساز  دارای سند و جواز در شمال رویان منطقه نارنج بن  500 متر زمین 550 متر بنا  برای دریافت اطلاعلت بیشتر  و فیلم هوایی از ویلا تماس بگیرید  09129435028      

فروش آپارتمان نو ساز در شمال رویان دامنه نارنج بن چسبسده به جنگل چشم انداز کامل دریا منطقه کاملا اعیانی نشین  180 مترس 3 خوابه  09129435028   برای دریافت اطلاعات بیشتر  و دیدن فیلم هوایی از منطقه تماس بگیرید  

فروش ویلا مستقل با درختان میوه در شمال رویان دامنه نارنج بن سند شش دانگ 1750 متر زمین 200 متر بنا   برای دریافت اطلاعلت بیشتر و  فیلم هوایی از این ویلا تماس بگیرید  09129435028    

فروش ویلا داخل شهرک واقع در رویان کمر بندی ونوش  1300 متر زمین 350 متر بنا سند ششدانگ چشم انداز  جنگل و دریا  1.200  برای دریافت اطلاعلت بیشتر  و قیمت بروز شده تماس بگیرید   

فروش سویت داخل شهرک با مشاعات زیاد و چشم انداز جنگل در رویان سی سنگان  450 میلیون  برای دریافت اطلاعلت بیشتر  و قیمت روز تماس بگیرید  09129435028  

فروش ویلا شهرکی با مشاعات زیاد در رویان نزدیک دریا 500 متر زمین 220 متر بنا سند ششدانگ 1.300 میلیون برای دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت روز تماس بگیرید  09129435028  

صفحه1 از26