فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا درای سند مالکیت  410 متر زمین 160 متر بنا  09129435028   

ویلا فروش در رویان کمر بندی ونوش منطقه تهرانی نشین منوچر کلا  داخل مجتمع  250 متر زمین 150 متر بنا   2 خوابه  09129435028   

فروش ویلا در شمال رویان کمر بندی ونوش منطقه منوچهر کلا 220 متر زمین 200 متر بنا داخل مجتمع  480 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان کمربندی ونوش منوچهر کلا درای سند تک برگ 220 متر زمین 200 متر بنا  350 میلیون  09129435028  

فروش ویلا در شمال رویان منوچهرکلا  1000 متر زمین 400 متر بنا سند تک برگ حیاط سازی چشم انداز دریا و جنگل  2.200     09129435028    

منتشرشده در 1 تا 2 میلیارد تومان

فروش ویلا در رویان منوچهرکلا 520 متر زمین 160 متر بنا سند تک برگ 3 خوابه  570 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش دهکده توریستی منوچهر کلا  340 متر زمین 250 متر بنا 3 خوابه دو سالن  سند تک برگ  570 میلیون  09129435028   

فروش ویلا در رویان علوی کلا 250 متر زمین 180 متر بنا 3 خوابه دارای سند تک برگ  450 میلیون  09129435028   

فروش ویلا شمال مابین نوشهر سی سنگان کتیر انارور  250 متر زمین 180 متر بنا سند تک برگ 350 میلیون  09129435028  

فروش ویلا داخل شهرک مایبن سی سنگان نوشهر ملکار  250 متر زمین 180 متر بنا سند و جواز  370 میلیون 09129435028